PROIZVODNJA KAMENIH AGREGATA

Specijalizovano postrojenje separacije i sljunkare G.T.P "5D" nalazi se pored magistralnog puta Vladicin Han-Vranje u Prevalcu sa desne strane, locirana je u blizini reke Juzna Morava.

Za proizvodnju separiranog peska i sljunka kao sirovina koristi se prirodni recni sljunak iz pozajmista u reci Juzna Morava. Dobijanje odredjenih frakcija vrsi se na stabilnoj separaciji marke " " i kapaciteta m3/h,kao i mobilnoj separaciji. Frakcije koje se dobijaju separisanjem šljunka su:

Proces separacije ide preko odgovarajucih sita na kojima se dovodi voda pod odgovarajucim pritiskom, dolazi do odstranjivanja sitnih cestica iz sljunka pomocu hidrodinamickog spiralnog klasifikatora i dalje preko trakastog transportera sljunak se skladisti prema frakcijama zrna.
Granulometrijski sastav dobivenih frakcija stalno se proverava u cilju pracenja kvaliteta. Dobijene frakcije sluze za proizvodnju sveze betonske mase u nasoj fabrici betona.

POGLEDAJTE NAŠ VIDEO
CENOVNIK
Pogledajte naš cenovnik
KUSNA LISTA