PROIZVODNJA BETONA

 

G.P.”5Dse bavi proizvodnjom sveže betonske mase, transportom i ugradnjom na odredištu kupca. Svi raspoloživi kapaciteti i tehnička opremljenost preduzeca garantuju ispunjene rokova,sigurnost i kvalitet u radu.
Specijalizovano postrojenje fabrika betona G.P “5D” nailazi se pored magistralnog puta Vladičin Han-Vranje u Prevalcu sa desne strane, locirana je u blizini reke Južna Morava. Na samoj parceli pored fabrike betona nalazi se stabilna i mobilna šljunkara.

Proizvodnja betonske mešavine vrši se isključivo mašinskim putem,pri čemu se ovaj postupak svodi na mešanju i doziranje komponentnih materijala radi dobijanja homogene smeše. Ova operacija se izvodi u specijalno organizovanom postrojenju, tzv. fabrika betona.

Beton proizvodimo u fabrici betona „PROGRES“  kapacitet postrojenjaje 35 m3/h. Proizvodnja betonske mešavine radi se prema unapred pripremljenoj recepturi tj. premaprojektu betonske mešavine. Sve recapture rađene su po JUS-u.

Posebna pažnja se obraća na kontrolu kvaliteta sveže betonske mase, u cilju praćenja i poboljšanja kvalitete.
Ispitivanja se rade prema: PBAB-u, SRPS U.M1.051/97, SRPS ISO 2736-1/97, SRPS ISO 2736-2/97, SRPS ISO 4109/97, SRPS ISO 6276/97, SRPS ISO 4848/99, SRPS U.M1.032/81.

Sva ispitivanja uzoraka radi   INSTITUT ZA PUTEVE
POGLEDAJTE NAŠ VIDEO
CENOVNIK
Pogledajte naš cenovnik
KUSNA LISTA